viamirella.nl

Ik geef graag advies. En vaak. En liever gevraagd dan ongevraagd. 
Toch ben ik bijna nooit bezig met échte adviesopdrachten, waarbij je (in mijn beleving) een organisatie binnenrent en zonder al te veel van de context te weten al bezig bent met vertellen hoe het anders en vooral beter kan. Ik geef alleen maar advies als ik ook écht begrijp waar het over gaat, en als ik er écht van overtuigd ben dat mijn advies toegevoegde waarde heeft. 

 

Zoals bijvoorbeeld bij:

 

Het ministerie van VWS, waar ik samen met compagnon Matthijs van Kampen van Sociale Impact een opdracht uitvoerde. De vraag van VWS was om via een aantal creatieve sessies met vernieuwende ideeën te komen om het probleem van dak- en thuisloosheid onder jongeren aan te pakken. Dat hebben we gedaan tussen oktober 2019 en januari 2021, in het kader van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren van staatssecretaris Blokhuis. Een flink aantal kansrijke projectideeën was het resultaat, waar zowel mensen uit het veld en de ervaringsdeskundige jongeren aan hebben bijgedragen. Onder de noemer ' Dakgenoten' hebben we het eindresultaat aan VWS aangeboden.

 

Een onderzoek naar mogelijkheden om de PEP Vrijwilligersacademie op stadsdeelniveau te organiseren. Ik ging in gesprek met tientallen vrijwilligersorganisaties en/of organisaties die met vrijwilligers werken. En hielp mee bij het opstellen van de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek. Het onderzoek, dat plaatsvond onder eindverantwoordelijkheid van PEP Den Haag en werd gehouden op verzoek van stadsdeel Laak en stadsdeel Loosduinen.
Voor PEP Den Haag mocht ik eerder al bijdragen aan een onderzoek naar het functioneren van woongroepen en woongemeenschappen in Den Haag. Ook al zo'n interessante opdracht....

 

Een opdracht van stichting IDHEM - Integratie Den Haag en Midden-Europa - voor het opstellen van een aantal realistische toekomstscenario's en het zoeken van de juiste samenwerkingspartner. Die opdracht is eind 2018 afgerond en heeft tot een goed resultaat geleid: de gemeente heeft besloten tot een nieuwe subsidie voor IDHEM. Ook zijn het bestuur van IDHEM en de directie van welzijnsorganisatie Xtra overeengekomen dat de werkzaamheden van IDHEM kunnen worden ondergebracht bij XTra, omdat ze elkaar aanvullen en versterken! (#trots) 

 

Het werk voor de Buurtacademie in Molenwijk, Den Haag. Daar werkte ik samen met drie andere heel erg leuke ZZP-ers (Jeroen Visser, Michel van Ruijven en Sabine van Meeteren) aan de oprichting van een opleidingsmogelijkheid voor mensen 'met een afstand tot de reguliere opleidingsmogelijkheden'. Of anders verwoord: we zoeken naar manieren om mensen te scholen die niet uit zichzelf of zelfstandig een ROC binnen stappen of zich inschrijven voor een online LOI-cursus. 
Het advies dat we daarover hebben uitgebracht aan onze opdrachtgever, welzijnsorganisatie stichting MOOI!, is een advies over haalbaarheid (is er animo voor, zowel bij doelgroep als bij aanbieders en samenwerkingspartners) en vervolgens over de invulling (wie worden de samenwerkingspartners, hoe ziet het verdienmodel eruit, welke opleidingen worden er verzorgd, wie zijn de docenten, voor wie is de Buurtacademie bedoeld?). Er wordt nu (al een tijdje) bestudeerd of dat advies kan worden omgezet in plannen en realisatie.

 

Als associé van mijn oude werkgever Publinc heb ik de ondersteuning van de Ouderraad op het Avicenna College in Rotterdam op me genomen. De ouderbetrokkenheid daar, binnen het (islamitische) voortgezet onderwijs, was vaak niet zo als de schoolleiding het graag zou zien. Een Ouderraad kan een belangrijke rol vervullen aan het verhogen van de ouderbetrokkenheid. De Ouderraad op het Avicenna College is nieuw en relatief onervaren. Ik heb haar begeleid in de ontwikkeling naar een zelfstandig functionerende en professioneel opererende Ouderraad. 

 

'Het Adviesbureau' is een initiatief van Worldschool/ Bureau voor Educatief Ontwerpen. In 'Het Adviesbureau' gaan leerlingen vanuit de onderbouw HAVO en VWO aan de slag met échte vragen van échte opdrachtgevers. In Den Haag, op het Segbroek College, heb ik geholpen om een vergelijkbaar programma op te zetten door docenten te enthousiasmeren en uitleg te geven, de scholen te koppelen aan opdrachtgvers en financiering te zoeken om 'Het Adviesbureau' tot een succes te maken. Thema was 'duurzaamheid', en leerlingen hebben gewerkt aan bijvoorbeeld een opdracht van een kringloopwinkel over nuttig gebruik van nutteloze goederen, en een menukaart met vooral streekproducten voor een strandrestaurant (en daarbij berekend wat de winst in voedselkilometers is).