viamirella.nl

Ik doe meer dan 'alleen maar' verhalen schrijven, ideeën bedenken en adviezen geven. Vaak is het werk een combinatie van die drie dingen: in gesprek met de opdrachtgever bedenken we een idee en zetten we dat om in een advies - waar ik vervolgens mee aan de slag ga. En meestal kan ik er daarna ook nog wel een verhaal (of verslag) over schrijven. 

 

Andere dingen doe ik ook: presenteren, sparring partner zijn, vergaderingen leiden of processen begeleiden. En mensen aan elkaar verbinden. Maar dat is geen werk, eerder een tweede natuur en iets waar ik goed in ben.

Een voorbeeld van ander werk: 

Voor stichting MEE/ stichting VTV Delft bedacht én begeleidde ik een serie bijeenkomsten waarin alle stakeholders van wijkcentrum 'De Wipmolen' aan het woord kwamen om hun mening te geven over de op handen zijnde veranderingen. Om de plek - een gebouw waar vooral dagbesteding van mensen met een beperking plaatsvond - rendabel te maken, zouden er meer en ook andere activiteiten moeten plaatsvinden. Hoe dachten medewerkers en cliënten daarover? Welke andere organisaties uit Delft zouden geïnteresseerd zijn? Met wie kon er wel worden samengewerkt? En met wie niet? Wat vonden huidige huurders en gebruikers van de locatie? Wat zou er moeten veranderen? En, ook heel belangrijk, welke ideeën had de buurt? Vragen bedacht ik samen met de opdrachtgever het begeleiden van de avonden en samenvatten van alles wat gezegd werd, nam ik voor mijn rekening. Een ingewikkeld proces, maar wel een proces dat uiteindelijk leidde tot een nieuw concept waarmee de organisaties hopen een nieuw concept met een goed verdienmodel neer te zetten, waar iedereen achter staat.

 

In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van stichting Het Volle Leeven, dat verbonden is aan de Emmaus kringloopwinkels aan de Beeklaan in Den Haag. Ook was ik tot voor kort voorzitter van het bestuur van Di Gojim, dat prachtige samensmeltingen van theater, cabaret, muziek en levenskunst op het podium brengt. 
Zowel Emmaus als Di Gojim doen dingen die ik belangrijk vind. Door er een bestuursfunctie te vervullen kan/ kon ik mijn professionele en persoonlijke vaardigheden inzetten en op die manier een bijdrage leveren.