viamirella.nl

Ieder project of programma begint met een goed idee. Die goede ideeën komen bij mij vaak 's nachts, maar nog vaker in gesprek met de opdrachtgever. Het is zo leuk om samen te zitten en dan te bedenken wat er moet gebeuren! Wat genereert de meeste aandacht voor een campagne? Hoe zorg je voor een verslag dat iedereen écht wil lezen? Wat maakt dat mensen jouw bijeenkomst persé willen bijwonen? Hoe kan je blijvende aandacht tot stand brengen?

Kortom: hoe creëer je het gewenste resultaat bij een project of programma? 

 

Dichtbij huis, in mijn eigen wijk, ben ik druk met ideeën en adviezen over duurzaamheid. Met een groep enthousiaste (en duurzame) wijkbewoners ontwikkelden we Warm in de Wijk; het plan om van aardgas over te stappen op een collectief netwerk voor duurzame warmte. Ik schreef het communicatieplan. We zijn inmiddels vele mijlpalen gepasseerd: bijna 600 buurtbewoners hebben zich aangesloten bij Warm in de Wijk en de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt heeft al ruim boven de 200 leden. We hebben gas(t)lessen gegeven op de basisscholen in de Vruchtenbuurt, de makelaars hebben een convenant ondertekend, er is een haalbaarheidsonderzoek verricht (veel potentie!) en met buurtbewoners testen wat het met hun huis en hun gevoel van comfort doet als de woning met water op een temperatuur van 70 graden wordt verwarmd. Zet 'm op 70! (Ook al zo leuk om daar veel creativiteit in te stoppen...)
Zo komen we stap voor stap dichterbij de realisatie van een duurzaam warmtenetwerk in de Vruchtenbuurt. En zijn we daarmee hopelijk ook een goed voorbeeld voor de rest van de stad Den Haag. Alle informatie is te vinden op www.warmindewijk.nl

 

Daarbij aansluitend: de gemeente Den Haag probeert huiseigenaren en huurders te stimuleren om energie te besparen. 'Hou van je huis', heet de campagne die al in verschillende stadsdelen met succes is opgestart. In Laak mocht ik meedenken over een manier om bewoners te belonen voor de meest creatieve manieren voor energiebesparing. Uiteindelijk werden er twee koelkasten verloot onder de bewoners van Laak die meededen met de prijsvraag over energiebesparende maatregelen. Een mooie middag, die leidde tot veel gesprekken over duurzaamheid en bijdroeg aan een hopelijk blijvende gedragsverandering. 

 

Nog zo'n idee over duurzaamheid kwam tot stand in opdracht van en samen met Quartier Laak. Hoe zou je duurzaamheid een aantrekkelijk thema kunnen maken voor mensen die er niet automatisch iets mee hebben? Die denken dat het duur is? Of saai? Die andere zorgen aan hun hoofd hebben? Of bij wie andere interesses leven? Voor wie het niet tot hun leefwereld of referentiekader behoort?
Sluit aan bij iets wat deze groep wél in beweging brengt en interesseert: het geloof.
Zo kwamen we op: 'Geloof in duurzaamheid'. De drie grote religies - islam, hindoeïsme en christendom - waren uitgangspunt voor een boeiende avond waarop verschillende gelovigen (streng en minder streng, maar ook agnosten, atheïsten, en overtuigd humanisten waren welkom) met elkaar in discussie gingen over wat 'hun' boek zei over duurzaamheid.